logo

RİSK ANALİZİ

6331 Sayılı İş kanununa göre işverenler;

çalışma ortamı ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler. Risk değerlendirmesi; çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerleri için yapılması zorunludur. Yapılan risk analizleri tüm işyerlerinde, kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri analiz etme, riskleri kontrol altına alma, dökümantasyon ve yapılan çalışmaları yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmektedir.
Risk değerlendirmeleri iş yerindeki çalışma koşulları, makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeleri de dikkate alarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurlar belirlenerek değerlendirilmektedir.